Du er ikke logget ind x - Glemt brugernavn/password Login

Velkomme til Børnehaven i Stribonitten.

I perioder vil vi, af forskellige årsager være flere ansatte, f.eks. virksomhedspraktikanter, studerende og ekstra vikarer.


Her kan I se de voksne der vil passe godt på jeres barn hver dag.

Børnehaven kontaktes på mobil: 28 56 67 97

 

Her kan du læse lidt om, hvad vi ligger vægt på i børnehaven.

Tryghed.


Da vi er en lille integreret institution i nærmiljøet i Strib med gennemsnitlig 55 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn, vil I altid møde voksne I kender, det mener vi skaber den vigtige nærhed og tryghed, som er en forudsætning for al trivsel og udvikling.


Stimulere Leg og fantasi.

Da gode lege og gode venner er noget af det vigtigste for børnehavebarnet, gør vi meget for at understøtte og skabe gode lege og venskaber. Derfor er vores børnehave bygget og indrettet til børn og børneleg. Vi har afskaffet mange borde og stole for at skabe plads til leg.

Vi arbejder med mobbefri projektet som kronprinsesse Mary er protektor for og det er vores ønske at være en mobbefri "drillefri" børnehave.

personlig og social udvikling.

Vi mener at et solidt selvværd er det vigtigste vi kan give jeres barn med videre ud i verden, derfor er det vigtigt for os at arbejde ud fra den anerkendende tankegang, hvor vi er nærværende og opmærksomme på hvert barns egenart, potentialer og behov, der er altid en voksen i øjnhøjde klar til at lege, trøste eller hjælpe.

Sådan ser en helt almindelig hverdag ud:

06:30 - 07:00 Man kan få morgenmad i vores køkkenrum

07:00 - 08:45 Der er læringsmiljøer og leg i gang i vores funktionsindrettet børnehave.

08:45 - 09:15 Formiddagsfrugt i 3 mindre grupper på tværs af alder og køn.

09:30 - 11:00 Leg og aktiviteter ude og inde. Temaer/projekter. Ture ud af huset.

11:00 - 12:00 Frokost Nogle børn kan hjælpe med at dække bord.

Vi starter altid op med stille samling inden vi spiser.

12:00 - 14:00 Som hovedregel er alle på legepladsen. Sovebørnene bliver lagt til at sove.
12:15 - 13:30 Holder de voksne pauser på skift.
14:00 - 14:30 Får vi eftermiddagsmad.
14:30 - 16:15 Leger vi ude eller inde.

16:15 - LUK Vi er i vuggestuen hvor der lukkes.

 

Vi har fokus på små læringsmiljøer og laver Aktiviteter ude og inde i mindre grupper. Det kan være både vokseninitierede og børneinitierede læringsmiljøer. Såvel aldersopdelt som på tværs af alder, samt kønsopdelt og ikke kønsopdelt.


Vores hus er præget af hjemlig hygge, vores hus er bygget til børn og her er plads til at lege. Vi har et hyggeligt køkken alrum, I løbet af formiddagen laver Karina mad og indimellem er der plads til at børnene kan være med i køkkenet. Køkkenalrummet er også stillerummet, her kan man nyde at spille et spil med vennerne eller få læst en god historie i fred og ro.

Vi har et kreativt rum hvor der er mulighed for at boltre sig med alle mulige kreative udtryk.
Vi har et multirum her kan alle boltre sig i leg. Her er plads til alle former aktiviteter og børnene elsker rummet.

Vi har en stor legeplads, med gode bakker og klatretræer og ikke ret langt til strand, mose og skov.


Engagement og samarbejde.

Vi håber at I som kommende forældre vil være med til at udvikle og skabe vores børnehus, så vi hele tiden yder vores bedste for børnene. Vi håber I vil deltage aktivt b.la. til forældre møder, legepladsdage og sommerfester. Vi håber at I måske har mod på at sidde i bestyrelsen og i vores aktivitets udvalg.

De er vigtigt at vælge den rette i daginstitution til sit barn. Det kan der skrives mange ord om på en hjemmeside, men måske er det meget mere givtigt at se hinanden i øjnene. Derfor vil vi gerne opfordre jer til at besøge os - kom forbi og se vores hus, fornem og føl stemningen og få en lille snak med os. Vi vil rigtig gerne have besøg, men husk at ring og lav en aftale først.- tænk hvis I kom forbi til et tomt hus.


Vi ses i børnehuset Stribonittens børnehave.

  Børnehaven