Du er ikke logget ind x - Glemt brugernavn/password Login

Indmeldelse og priser

Tryk her for indmeldelse i Børnehuset Stribonitten.

logo f

Priser i Stribonitten.

Vi har valgt at følge de kommunale takster.

Dog har bestyrelsen i 2013 i samarbejde med forældre og personale besluttet, at indføre forældrebetalt formiddagsfrugt, eftermiddagsmad og mælk til børnehavebørnene. Måltiderne tilberedes af vores kreative køkken dame. Pris for alt dette er beskedne 150 kr og der yder 50 kr søskende rabat og omfatter alle børnehavebørn.

I stribonittens børnehave har forældrene valgt den lovbestemte frokostordning til. Madordningen er nemlig et tilvalg der foretages hvert 2. år af forældrene og alle er omfattet af ordningen, medmindre man har lægelig dokumenteret årsager til, at man har helt andre kost behov, f.eks. Gluten allergi.

Takster 2019.

Børnehave: 2579,00 kr.

Vuggestue: 3827,00 kr.

Takster 2020.

Børnehave:2622,00 kr.

Vuggestue: 3920,00 kr.

Der betales for 12 måneder, betalingen vil blive opkrævet månedsvis forud, ved rykkerskrivelse pålægges et gebyr på 250,00 kr. betaling kan ske via giro eller PBS.

Senest 1 ½ måned før opstart vil I få besked på, om jeres barn er optaget i børnehaven eller vuggestuen.

Se yderligere betingelser

Takster ved kombiantionstilbud

I forbindelsen med opstart i børnehuset ved overgang fra kommunalt tilbud er det vigtigt, at I husker at overholde kommunens gældende udmeldingsfrister, da pasning i kommunal dagpleje eller vuggestue gælder til den d. 1 i den måned hvor barnet fylder 2.10 mdr, herefter skal barnet i børnehave.

  Indmeldelse og priser