Du er ikke logget ind x - Glemt brugernavn/password Login

BetingelserÅbningstid pr. 1.8 2022 :
Mandag - torsdag 6.30-17.00 fredag 6.30-16.00

Søskende tilskud: Har du tilmeldt mere end 1 barn i kommunal og/eller privat pasningstilbud med tilskud jf. dagtilbudsloven § 80 giver kommunen søskendetilskud.

Økonomisk friplads: Hvis du søger og får bevilliget hel eller delvis friplads, nedsættes betalingen tilsvarende, hel eller delvis friplads kan opnås på baggrund af familiens aktuelle indtægt. Du kan får flere oplysninger ved at henvende dig i borgerservice på rådhuset.

Lukkedage: Børnehuset har lukket jule aften og nytårs aften.

Udmeldelse / opsigelse af børn: Udmeldelse af et barn skal foregå skriftlig - event. pr. mail med 2 måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.

Overgang fra Stribonittens vuggestue til børnehave: ved overgang fra Stribonittens vuggestue til børnehave skal I intet foretage jer, ønsker I derimod at starte i anden børnehave skal I udmelde i følge Stribonittens udmeldings frister.

Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn med en uges varsel, hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt ved 8 dages overskridelse af betalingsfristens udløb, og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse kan finde sted.

Velkommen i Stribonitten

  Indmeldelse og priser