Du er ikke logget ind x - Glemt brugernavn/password Login

Børnenes Vel

logo fBørnenes vel.

Børnehuset Stribonitten er en privat selvejende institution, under foreningen Børnenes Vel i Strib, det betyder at børnehuset er en juridisk selvstændig enhed og bestyrelsen er den øverste myndighed. Bestyrelsen har arbejdsgiver ansvaret og delegere kompetencer til lederen.

Bestyrelsen i Stribonitten er enstrenget og består af 6 forældrevalgte medlemmer og 2 personalerepræsentanter (dog uden stemmeret), lederen deltager i møderne, men er ikke medlem af bestyrelsen.

Der afholdes minimum mellem 4-6 møder om året. Møder der altid afholdes i en positiv og konstruktiv ånd.

H ar du lyst til aktivt at gøre en forskel, mod på at bruge fritiden på bestyrelses arbejde , så har du muligheden for at stille op til valg til bestyrelsen i marts måned , hvor vi afholder forældremøde med valg til bestyrelsen.

Det er muligt for forældre, at indbetale 100,00 kr til Børnenes Vel på Reg nr. 0756 konto nr. 7565630970 i Strib Sparekasse eller på mobile pay nr. 83813. Pengene går til aktiviteter med børnene, husk at få noteret barnets navn.