Du er ikke logget ind x - Glemt brugernavn/password Login

værdier

logo fLidt om vores værdier!

Det har siden 1970 været vores mål at arbejde for at fremme aktiviteter for børnenes vel. Vi har  fokus på det nære og det sjove. Her skal det være naturligt at fordybe sig og lege længe med vennerne. Derfor er Stribonittens værdier:

Barnet har værdi i sig selv

I en positiv evaluerende praksis finder vi frem til det bedste i det enkelte barn, vi følger barnets spor og ser forskellighed som en ressource.

Glæde

I Stribonitten møder vi hinanden med glæde og begejstring, fordi vi er hinandens rollemodeller og fordi glæde smitter. Vi tackler dagligdagens udfordringer sammen med målet om at få succesoplevelser.

Frihedstanken

tillid til hinanden er der frihed til at være en autentisk voksen, der tager initiativ, ser muligheder og lader sig begejstre i det pædagogiske arbejde og i udviklingen af et samlet børnehus.

Fællesskab

I Stribonitten indgår vi et forpligtende fællesskab med hinanden, hvor forældrene engagerer sig i børnenes dagligdag. Alle voksne bakker op omkring legepladsdage, forældremøder, temaaftenener, bestyrelses- og udvalgsarbejde samt fællesarrangementer - fordi engagement styrker fællesskabsfølelsen og relationer på tværs af familier, som er til glæde for børnene.

Det er vores mission at give børnene en hverdag fyldt med glæde og sjov, hvor omsorg, nærvær og tryghed er fundamentalt og sammen med den anerkendende tilgang, der handler om, at alle børn skal føle sig afholdt og anerkendt for, at være lige præcis den de er, skaber optimale rammer for individuel og social læring og udvikling, både for børn og voksne.