Du er ikke logget ind x - Glemt brugernavn/password Login

Værdier

 

logo f

Institutionens formål (jf vedtægterne)
Stk. 1. Institutionens formål er endvidere - med respekt for de af kommunen fastsatte mål og rammer,jf. 2, at være en privat institution i nærmiljøet af Strib i Middelfart kommune, hvor der arbejdes udfra følgende værdier:

Barnet har værdi i sig selv. I en positiv evaluerende praksis finder vi frem til det bedste i det enkeltebarn, vi følger barnets spor og ser forskellighed som en ressource.

Frihedstanken har stor værdi for os. I tillid til hinanden er der frihed til at være en autentisk voksen,der tager initiativ, ser muligheder og lader sig begejstre i det pædagogiske arbejde og i udviklingenaf et samlet børnehus.

Vi prioriterer fællesskabet. I Stribonitten indgår vi et forpligtende fællesskab med hinanden, hvorforældrene engagerer sig i børnenes dagligdag. Alle voksne bakker op omkring legepladsdage,forældremøder, temaaftenener, bestyrelses- og udvalgsarbejde samt fællesarrangementer - fordiengagement styrker fællesskabsfølelsen og relationer på tværs af familier, som er til glæde forbørnene.

Stribonitten er et børnehus, hvor hver dag skal være fuld af sjov, leg og læring. Vi vil have en hverdagfyldt med glæde og sjov, hvor omsorg, nærvær og tryghed er fundamental. Alle børn skal føle sigafholdt og anerkendt for at være lige præcis den de er og vi skaber optimale rammer for individuelog social læring og udvikling, for både børn og voksne.

Vi har et kernefokusområde på natur og udeliv, som tager afsæt i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi tager i Stribonitten ansvar for at give børnene en begyndende forståelse forbæredygtig udvikling og hvorfor det er vigtigt for fremtiden. Vi er meget udenfor og bruger denomkringliggende natur til at lære, hvordan vi sammen tager ansvar for fremtiden. Vi tror på, at deter værdifuldt for børns motoriske udvikling, stimulering og sundhed, at vi er meget udenfor.

Stk. 2. Institutionens formue er henlagt til institutionens formål. Overskud må udelukkende anvendestil formålet.